ગ્રામીણ ડાક સેવક ની ભરતી 2022

ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી ૨૦૨૨ 

૩૮૯૨૬ ગ્રામીણ ડાક સેવક ની ખાલી જગ્યા ઓ માટે અરજી શરુ થઇ છે.

ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી ૨૦૨૨ ભારતીય પોસ્ટ ઓફીસ ગ્રામીણ ડાક સેવક ની પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે અરજ દારોને આમત્રિત કર્યા છે , રસ ધારવતા અને લાયક ઉમેદવાર અધિકૃત કરેલી વેબસાઈટ INDIAPOSTGDSONLIN.GOV.IN ની મુલાકાત લઇ ને ઇન્ડિયન પોસ્ટ ભરતી માટે અરજી કરી સકે છે. આ ભરતી પ્રક્રીયા  દ્વારા ,ભારતના ૩૫ રાજ્યો મા લગભગ ૩૮૯૨૬ ખાલી જગ્યા ઓ ભરવામાં આવશે

શેક્ષણિક લાયકાત

*૧૦ ધોરણ પાસ હોવું જોયે
*૧૮-૪૦ વર્ષ થી વધુના ઉમેદવાર અરજી કરવા પત્ર છે

ઓનલાઈન  ફોર્મ ભરવાની તારીખ

૨-૫-૨૦૨૨ થી ૫-૬-૨૦૨૨  સુધી અરજી કરી શકશે

ઇન્ડિયન પોસ્ટ GDS ની ભરતી ૨૦૨૨ કેવીરીતે કરવી તે નીચે મુજબ છે

*૧)અરજી કરવા માટે , ઉમેદવારો એ સતાવાર વેબસાઈટ  INDIANPOSTGDSONLINE.GOV.IN ની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે ,ત્યાર પછી નોધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો ,અરજી ફોર્મ ભરો અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજ અપલોડ કરો ત્યાર પચી
*ઇન્ડિયન પોસ્ટ ગ્રામીણ ડાક સેવા (GDS)ભરતી 
*ગ્રામીણ ડાક સેવા (GDS)ભરતી ૨૦૨૨ (૩૮૯૨૬) ખાલી જગ્યા ઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે 

ઇન્ડીયા ના ૩૫ રાજ્ય મા ભરતી માટે અરજી કરવાની છે તો ક્યાં રાજ્ય ને કેટલી જગ્યા માલસે નીચે મુજબ સે

*આનાધ્ર પ્રદેશ પોસ્ટ સર્કલ -૧૭૧૬ જગ્યા છે 

*આશામ પોસ્ટ સર્કલ માટે -૧૧૪૩ જગ્યા છે

*બિહાર પોસ્ટલ સર્કલ માટે -૯૯૦ જગ્યા છે

*છતીસગઢ પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૧૨૫૩  જગ્યા છે 
*દિલ્હી પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૬૦  જગ્યા છે
*ગુજરાત પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૧૯૦૧  જગ્યા છે
*હરિયાણા પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૯૨૧ જગ્યા છે
*હિમાંન્ચલ પ્રદેશ પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૧૦૦૭  જગ્યા છે
*જમ્મુ કાશ્મીર પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૨૫૬ જગ્યા છે
*ઝારખંડ પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૬૧૦  જગ્યા છે
*કર્ણાટક પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૨૪૧૦  જગ્યા છે
*કેરલ પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૨૨૦૩ જગ્યા છે
*મધ્ય પ્રદેશ પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૪૦૭૪  જગ્યા છે
*મહારાષ્ટ્ર પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૩૦૨૬  જગ્યા છે
*નોર્થ ઇસ્ટર્ન પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૫૫૧  જગ્યા છે
*ઓડીશા પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૩૦૬૬  જગ્યા છે
*પંજાબ પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૯૬૯  જગ્યા છે
*રાજસ્થાન પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૨૩૯૦  જગ્યા છે 
*તમિલ નાડુ પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૪૩૧૦  જગ્યા છે
*તેલંગણા પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -1226 જગ્યા છે
*ઉતર પ્રદેશ પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૨૫૧૯  જગ્યા છે
*ઉતરાખંડ પોસ્ટલ  સર્કલ માટે -૩૫૩  જગ્યા છે
*પશ્ચિમ બંગાળ પોસ્ટલ સર્કલ માટે -૧૯૬૩ જગ્યા છે 

ગ્રામીણ ડાક સેવા (GDS)ભરતી ૨૦૨૨ (૩૮૯૨૬) ખાલી જગ્યા ઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે 

 
જસ્ત્ચ્લીચ્ક્ક્પ.com

વય મર્યાદા

*અતિમ તારીખે ૧૦ થી ૪૦ વર્ષ થવાજોયે
*OBCકેતેગીરી ના ઉમેદ વોરો માટે મહતમ ૩ વર્ષ આપેલા છે
*SC/STકેતેગીરીના ઉમેદ વારો માટે ૫મહતમ ૫ વર્ષ આપેલા છે
*PWD(PH) ઉમેદવારો માટે -૧૦ વર્ષ અપવામ આવેલા છે

શેય્ક્ષનીક લીકાત

*સમ્બદિત રાજ્યો સરકાર દ્વારા માન્ય રાજ્ય બોર્ડ માંથી વધુ મા વધુ ૧૦ મું વર્ગ પાસ /કેન્દ્ર સરકાર પ્રથમ પ્રયાસ દસમા ધોરણ ની પરીક્ષા પાશ કરેલ ઉમેદ વારે કંપારટ મેંટ ની પાશ થયેલા ઉમેદવારોને સામે ગુણવતા ઉક્ત ગણવામાં આવશે.

કોમ્પુટર  નોલેજ

*માન્ય કોમ્પુટર તાલીમ સંસ્થા માંથી ઓછામાં ઓછા ૬૦ દિવસ માટે મૂળભૂત કોમ્પુટર તાલીમ પ્રમાણ પત્ર આ હેતુ માટે કેન્દ્ર સરકાર /રાજ્ય સરકાર / યુનિવર્સીટી /બોર્ડ વગેરે ના પ્રમાણ પત્ર સ્વીકારશે
*મૂળભૂત કોંપ્યુટર નોલેજ સર્ટિફિકેટ ની આ જરૂરિયાત એવા કિસ્સામાં હળવી રહેશે કે જ્યાં ઉમેદવારે ધોરણ x અથવા xii અથવા ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાંતનું પ્રમાણપત્ર સબમિટ કર્યું હોય તેણે કોમ્પ્યુટરનો એક વિષય તરીકે અભ્યાસ કર્યો છે

. અન્ય પાત્રતા :

§  સ્થાનિક ભાષાનું ફરજિયાત જ્ઞાન ઉમેદવારે ઓછામાં ઓછા 10 માં ધોરણ સુધી ફરજિયાત અથવા વૈકલ્પિક વિષયો તરીકે સ્થાનિક ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો હોવો જોઈએ.

§  સાયકલિંગ ની જ્ઞાન એ તમામ GDS પોસ્ટ્સ માટે પૂર્વ જરૂરી શરત છે.

§  આજીવિકા ના પર્યાપ્ત વૈકલ્પિક માધ્યમો.

પસંદગી પ્રક્રિયા :

§  ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન સબમિટ કરેલી અરજીઓના આધારે પસંદગી આપોઆપ જનરેટ થયેલ મેરીટ લિસ્ટ મુજબ કરવામાં આવશે.

§  ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત માટે કોઈ વેઇટેજ આપવામાં આવશે નહીં માત્ર 4 દશાંશની ચોક્સાઈની ટકાવારી પર એકત્ર કરાયેલ માન્ય બોર્ડના 10 માં ધોરણમાં મેળવેલા ગુણ જ પસંદગીને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે માપદંડ હશે.

§  મેરિટની ગણતરી માટે ઉમેદવારને ધ્યાનમાં લેવા માટે સંબંધિત બોર્ડના માન્ય ધોરણો મુજબ તમામ વિષયો પાસ કરવા ફરજિયાત છે.

અરજી ફી :

1.      જનરલ અને OBC કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે રૂ. 100/- પસંદ કરેલ વિભાગમાં સૂચિત તમામ પોસ્ટ્સ માટે અરજદારે ફી ચૂકવવાની રહેશે.

2.      ફી માત્ર https://indiapostgdsonline.gov.in/ પર ઓનલાઈન કરી શકાશે.

3.      તમામ મહિલા ઉમેદવારો SC / ST ઉમેદવારો PwD ઉમેદવારો અને ટ્રાન્સ વુમન ઉમેદવારો માટે કોઈ ફી નથી.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

1.      ઓનલાઈન અરજી કરવા ઇચ્છતા પત્ર ઉમેદવારોએ રજીસ્ટ્રેશન નંબર મેળવવા માટે તમામ મૂળભૂત વિગતો સાથે ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ઓનલાઈન પોર્ટલ https://indiapostgdsonline.gov.in/ પર પોતાની જાતને નોંધણી કરાવવી પડશે.

2.      એક કેલેન્ડર વર્ષમાં શેડ્યૂલ 1 અને 2 માટે એક ઉમેદવાર માટે માત્ર એક જ નોંધણીની મંજૂરી છે.

3.      ઓનલાઈન અરજીઓ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 05-06-2022 છે.

સૂચના ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

Leave a Reply