મંત્રી શ્રીઓ ની યાદી ગુજરાત – mantri list 2022

 

મંત્રી શ્રીઓ ની યાદી ગુજરાત

મંત્રી શ્રીઓ ની યાદી ગુજરાત – ગુજરાત વિધાનસભા 2022 માં ભારતીય જનતા પાર્ટી ની ભવ્ય સફળતા

મંત્રી મંડળ માં કોનો કોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ?

મંત્રી મંડળ માં સમાવેશ થયેલ મંત્રી શ્રી ઓ ની યાદી જોવા અહી આપેલ લિન્ક માં ક્લિક કરો : click here 

ક્યૂ ખાતું કોને ફાળવવા માં આવ્યું જોવા અહી ક્લિક કરો : click here

કેબીનેટ માં કોને કોને મળ્યું સ્થાન : click here

રાજ્ય કક્ષા માં કોને કોને મળ્યું મંત્રી પદ : click here

 

 

Leave a Reply