free silai machine yojana 2023 : મફત સિલાઇ મશીન યોજના ૨૦૨૩

free silai machine yojana 2023: ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ યોજના માનવ કલ્યાણા યોજના[manav kalyan yojana] અંતર્ગત ચલાવવામાં આવે છે.સરકાર નો હેતુ છે કે આર્થીક રીતે નબળા વર્ગ ના ધંધાકીય કુશળ લોકો જેઓ નાણાકીય અછત ના કારણે પોતાની આવડત મુજબ નું કામ કરવા માટે જરૂરી સાધન ખરીદી શકતા નથી જેથી તેઓ પોતાની આવડત મુજબ નો વ્યવસાય કરી શકતા નથી જો આવા લોકો ને જરૂરી સાધન કીટ વિના મૂલ્યે આપવામાં આવે તો તેઓ આવા સાધન કીટ નો ઉપયોગ કરી કમાણી કરી સારી રીતે પોતાનું અને પોતાના પરીવાર નું ભરણ પોષણ કરી શકે છે અને આર્થીક રીતે સધ્ધર થઈ શકે છે.

Free Silai Machine Yojana 2023 નો ઉદેશ્ય

ગુજરાત સરકાર ના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા free silai machine yojana 2023 ચલાવવામાં આવે છે.આ એવી યોજના છે કે જે અરજદાર ના આર્થીક વિકાસ સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે. [manav kalyan yojana] આ યોજના માં ST, SC, અને OBC વર્ગ ના આર્થીક રીતે નબળા વર્ગ ના લોકો ને પોતાના ધંધાને અનુરૂપ વિના મૂલ્યે સાધન કીટ આપવામાં આવે છે.જે કીટ ની મદદ થી તેઓ પોતાનો ધંધો સારી રીતે કરી શકે છે અને આર્થીક રીતે સધ્ધર બની શકે છે.

Free Silai Machine Yojana 2023 જરૂરી માહિતી

માનવ ગરીમા યોજના સંપૂર્ણ માહિતી અહીં ક્લિક કરો
અધિકૃત વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો

ફ્રી સિલાઈ મસીન યોજના 2023 માટે જરૂરી યોગ્યતા 

free silai machine yojana 2023 માટે સરકાર શ્રી દ્વારા અમુક નિયમો પણ રાખવામા આવેલ છે જેનું પાલન થાય તોજ આ યોજના નો લાભ મળવા પાત્ર છે.

 • શહેરી વિસ્તાર માટે વાર્ષીક આવક ૧૫૦૦૦૦/- થી ઓછી હોવી જોઈએ. 
 • ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે  વાર્ષીક આવક  ૧૨૦૦૦૦/- ઓછી હોવી જોઈએ.
 • અરજદાર દ્વારા આ યોજના નો અગાઉ ક્યારેય લાભ લીધેન ના હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર ની ઉમર ૧૮ થી ૬૦ વર્ષ થવી જોઈએ.
 • આ ઉપરાંત રજૂ કરવાના થતાં તમામ ડૉક્યુમેન્ટ ઓરીજિનલ હોવા જોઈએ.

free silai machine yojana 2023 ડૉક્યુમેન્ટ

free silai machine yojana 2023 માટે અરજી કરવા માટે અરજદારે આધાર પુરાવા ઓરિજીનલ ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશે.

 • અરજદાર નું આધાર કાર્ડ
 • અરજદાર નું રેશન કાર્ડ
 • રહેઠાણનો પુરાવો. આ પૈકી કોઈ પણ એક પુરાવો માન્ય રહેશે (વીજ બિલ /ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ / ભાળા કરાર / ચૂંટણી કાર્ડ / જમીનના દસ્તાવેજોમાંથી કોઈપણ એક)
 • અરજદારના જાતી નો દાખલો
 • વાર્ષિક આવકનું પ્રમાણપત્ર સરકાર ના નિયમ મુજબ
 • શિક્ષણ ના પુરાવા
 • વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ અંગે સેલ્ફ ડિકલેરેશન
 • એફિડેવિટ
 • જરૂરી કરાર

આ પણ તમારા કામનું છે વાચો : માનવ કલ્યાણ યોજના ૨૦૨૩-૨૪

Free Silai Machine Yojana 2023 ઓનલાઈન અરજી 

Free Silay Masin yojana 2023 ગુજરાત સરકાર દ્વારા આર્થીક રીતે નબળા વર્ગો માટે બનાવેલ સહાય યોજના છે. આ યોજના હેઠળ સ્કિલ મુજબ સાધન કીટ આપવામાં આવે છે.આ યોજના માટે તમારે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે.જેમાં જરૂરી તમામ વિગતો ઓનલાઈન ભરી ત્યાર બાદ જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ ઓનલાઈન અપલોડ કરી આ ફોર્મ અપલોડ કરવાનું છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા તમારે કોઈ કચેરી નો સીધો સંપર્ક કરવાની જરૂર નથી. તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક સબમીટ થયા બાદ જો તમે આ યોજના હેઠળ લાયક હશો તો તમને મંજૂરી અંગે નો કાગળ પોસ્ટ દ્વારા આપવામાં આવશે.આ ઉપરાંત તમને આ કીટ રૂબરૂ આપવામાં આવશે. 

Step-1: સૌ પ્રથમ તમારે ઓફીસિયલ વેબસાઇટ e-kutir.gujarat.gov.in બ્રાઉજર માં ઓપન કરવાનું છે.

Step-2: જે બાદ તમારા મોબાઈલ નંબર થી રજીસ્ટ્રેશન કરી લો.

Step-3: રજીસ્ટ્રેશન બાદ મળેલ આઈડી પાસવર્ડ ની મદદ થી લૉગ ઇન કરી લો.

Step-4: લોગીન બાદ જે ફોર્મ ફિલ કરવાનું ઓપન થાય તેમાં દર્શાવેલ તમામ વિગત ધ્યાન પૂર્વક ભરો અને અપલોડ કરવાના ડૉક્યુમેન્ટ ઓરીજીનલ અપલોડ કરો.

Step-5: તમામ માહિતી ધ્યાન પૂર્વક ચકાસણી કર્યા બાદ ફોર્મ સબમીટ કરો.

Free Silai Machine Yojana 2023 યોજના માહિતી

યોજના Free Sewing Machine 2023
યોજના નુ નામ માનવ કલ્યાણ યોજના
યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય મહિલાઓને સ્વરોજગારીની તકો
વિભાગનું નામ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
વેબસાઈટ https://sje.gujarat.gov.in/
https://e-kutir.gujarat.gov.in

Free Silai Machine Yojana 2023 લાભ

 • આ યોજના હેઠળ અરજદાર ને સરકાર દ્વારા સિલાઈ મસીન આપવામાં આવશે.
 • આર્થીક રીતે નબળા લોકો આ free silai machine yojana હેઠળ લાભ મળવાથી તે પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરી શકસે.
 • પોતાનો ધંધો શરૂ થવાથી પોતે આર્થીક રીતે સધ્ધર થશે અને પોતાના પરીવાર ને પણ આર્થીક રીતે સધ્ધર બનાવશે.  
 • આ યોજના નો લાભ ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તાર એમ બંને ને આપવામાં આવશે. 
 • મહિલાઓને આ યોજના નો લાભ મળવાથી તેઓ પોતાના ઘરે બેસીને જ સીવણ કામ કરી શકસે.

FAQ’s 

free silai machine yojana
free silai machine yojana

ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કઈ રીતે કરવી ?

ઓફીસીયલ વેબસાઇટ e-kutir.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે.

ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના માટે અરજી ક્યારે કરી શકાય છે ?

હાલ વર્ષ 2023/24 માટે અરજી કરવાનું ચાલુ થયેલ છે જેથી તમે અરજી કરી શકસો.

Leave a Reply

%d bloggers like this: