મંત્રી શ્રીઓ ની યાદી ગુજરાત – mantri list 2022

  મંત્રી શ્રીઓ ની યાદી ગુજરાત – ગુજરાત વિધાનસભા 2022 માં ભારતીય જનતા પાર્ટી ની ભવ્ય સફળતા મંત્રી મંડળ માં કોનો કોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ? મંત્રી મંડળ માં સમાવેશ થયેલ મંત્રી શ્રી ઓ ની યાદી જોવા અહી આપેલ લિન્ક માં ક્લિક કરો : click here  ક્યૂ ખાતું કોને ફાળવવા માં આવ્યું જોવા અહી ક્લિક … Read more

gujarat election 2022 result – ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામ 2022

GUJARAT ELECTION RESULT 2022 ગુજરાત વિધાનસભા ચૂટણી – ૨૦૨૨ બે (૨) તબ્બકા માં શાંતી પૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થયેલ છે. gujarat election 2022 result – ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામ 2022 ,  તારીખ : ૦૮/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ આવનાર છે. વર્ષ 2022 માં યોજાયેલ ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામ 2022 જાહેર થનાર છે. ત્યારે આ વર્ષે યોજાયેલ ચૂંટણી ની … Read more

Matdaro mate ketlik helpful mahiti

VotersMatdaro mate ketlik helpful mahiti મતદાન કરનાર વ્યક્તિ નુ નામ શોધવા માટે ની યાદી જોવા માટે www.nvsp.in ઉમેદવાર ની માહિતી મેળવવા માટે Ceo.Gujarat.gov.in મતદાન મથક શોધવા માટે voters helpline app ફરીયાદ ની નોંધણી માટે c-vigil app દિવયાગ મતદરો માટે pwd app ઓન લાઇન વોટીંગ સીસ્ટમનું અરજીપત્રક