NEW Prasuti Sahay Yojna 2023 : પ્રસૂતી સહાય યોજના , મળશે ૩૭૫૦૦/-ની સહાય

NEW Prasuti Sahay Yojna

NEW Prasuti Sahay Yojna 2023 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવેલ છે આવી યોજના નો અનેક લોકો લાભ મેળવી રહ્યા છે.જેમાં સરકાર દ્વારા નવા જન્મ નાર બાળક માટે અનેક યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.જે યોજનાઓ સરકાર ની આંગણવાડી શાખા અને આરોગ્ય શાખા દ્વારા લાભાર્થી ને સીધી સહાય આપવામાં આવે છે.જેમાં જનની સુરક્ષા … Read more